Ledenverg. Sept. 2014

ledenvergadering2Beste Vrienden van Jah Jireh.

Graag willen wij verslag doen van de gehouden ledenvergadering 27 september 2014 te Wageningen.

Welkom door de voorzitter

In Rotterdam is in een spreekuur op donderdag 25 september uitgelegd dat deze wijzigingen noodzakelijk zijn. De voorgestelde wijzigingen van de statuten zijn in maart 2014 aan de leden van de vereniging voorgelegd en ter inzage gelegd op beide vestigingen Rotterdam en Wageningen.

Zaterdag 27 September 2014 zijn deze wijzigingen besproken en unaniem aangenomen door de ledenvergadering. De wijzigingen betreffen artikel 4 ,artikel 5 en artikel 7 en de redenen van wijziging zijn uitgelegd in de ledenvergadering en unaniem aangenomen met 104 stemmen voor en nul tegen.                                                                                                       Na een korte pauze waar werd genoten van een drankje en hapje is de vergadering voortgezet en de nieuwe leden van het bestuur van de Vereniging voorgesteld. Voorgesteld zijn Annette kok ,Henry Lowe en Harm Roffel. Gelegenheid gegeven voor vragen en zij zijn Unaniem aangenomen met 113 stemmen voor en nul tegen. Vergadering afgesloten met een bedankje voor de getoonde belangstelling.

In een bestuursvergadering later die middag zijn de taken besproken. Henry Lowe zal de voorzitter taak van Henk Alebregtse overnemen. Henk Alebregtse zal de taak van Penningmeester gaan vervullen. Annette Kok zal de secretaris taken over nemen.

Wijzigingen zullen doorgevoerd worden na passeren van de gewijzigde statuten.

De Statuten zullen door Henk Alebregtse bij de notaris aangeboden worden voor registratie en deponering KvK.

Namens het bestuur
Voorzitter
Vereniging Vrienden van Jah Jireh